Ga direct naar: Navigatie | Inhoud

Privacyverklaring

Caravanpark De Haspel B.V., gevestigd aan de Haspelstraat 9 te 4741 SH Hoeven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Caravanpark De Haspel B.V.
 • Haspelstraat 9
 • 4741 SH Hoeven


 • Telefoon: 0165 50 21 14
 • Fax: 0165 50 45 77
 • Internet: www.dehaspel.com
 • E-mail: info@dehaspel.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Caravanpark De Haspel B.V., verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • - Voor- en achternaam
 • - Geslacht.
 • - Geboortedatum
 • - Geboorteplaats
 • - Adresgegevens
 • - Telefoonnummer
 • - E-mailadres
 • - Beroep
 • - Poortsleutel
 • - Uittreksel bevolkingsregister
 • - Camerabeelden
 • - Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Caravanpark De Haspel B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • - kopie van het legitimatiebewijs


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Caravanpark De Haspel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • - Het afhandelen van uw betaling
 • - Verzenden van onze nieuwsbrief
 • - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • - informeren van overheidsinstanties


Caravanpark De Haspel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk vanwege de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Caravanpark De Haspel B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • - Persoonsgegevens: 5 jaar i.v.m. wettelijke regelingen
 • - Factuur gegevens 7 jaar i.v.m. wettelijke regelingen


Delen van persoonsgegevens met derden

Caravanpark De Haspel B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Caravanpark De Haspel B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Caravanpark De Haspel B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Caravanpark De Haspel B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het postadres van Caravanpark de Haspel B.V. of mailen naar info@dehaspel.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek.Caravanpark De Haspel B.V. . wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caravanpark De Haspel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de directie van Caravanpark De Haspel B.V.

chalet1
chalet3
chalet4
chalet2